Teoriprøven

Teoriprøven, eller den teoritiske prøven som Statens Vegvesen kaller den, er en del av førerprøven som skal avgjøre om du er skikket til å kjøre bil. Den skal sikre at du har de kunnskapene myndighetene har bestemt at bilførere skal ha.

Forberedelser til teoriprøven

For å stå på teoriprøven må man svare riktig på minst 85% av oppgavene. Dessverre er det mange som stryker. Den viktigste årsaken til at mange stryker er nok dessverre at man ikke har forberedt seg godt nok. At du har de nødvendige kunnskapene før du tar teoriprøven er opp til deg å sørge for. Derfor vil vi anbefale at du jobber systematisk med forberedelser frem til prøven.

Ved å både ta et teorikurs og ta teoritester på nettet kan du først tilegne deg kunnskaper, og deretter teste deg selv, og sjekke om det er noe du bør lese mer på. En del av testene på nett har også gode forklaringer til oppgavene som du kan lære en del av.

Vi anbefaler teorikurset til Teorikurs.no som inneholder alt du trenger til å forberede deg til teoriprøven.

For å øve på nett anbefaler vi Teoritester.no eller Prøve.no som begge har mange oppgaver med bilder og forklaringer, og følger læreplanen fra Statens Vegvesen.

Teoriprøven hos Statens Vegvesen

Når du er klar til å ta teoriprøven stiller du opp hos Statens Vegvesen. I motsetning til tidligere trenger du ikke å reservere time, men det er en del ting du må ha på plass først. Her er kravene:

  • Du må ha fått godkjent søknad om førerkort
  • Du må ta med gyldig legitimasjon
  • Det må ikke være mer enn 6 måneder til du er gammel nok til å få førerkortet
  • Du må betale gebyr før du får ta prøven

Prøven tar du på en datamaskin som står på et rom som er overvåket. Du har ikke lov til å bruke andre hjelpemidler enn de du eventuelt får utdelt.

Noe av det viktigste du gjør for å bedre sjansene dine til å stå, er å ta seg god tid på prøven. Les gjennom alle oppgavene flere ganger før du svarer, og vær sikker på at du har forsått riktig. Les også gjennom alle alternativ. Det kan være at man forstår at et annet alternativ enn det man først tenkte på er riktig når man leser alle sammen.

Du har 90 minutter tilgjenglig tid på prøven. Om du har tid er det lurt å sjekke alle svarene på nytt før du trykker på knappen for å levere.

Resultatet på prøven

Du får resultatet på en lapp i resepsjonen så snart du er ferdig. Du får bestått om du fikk 85% eller flere av oppgavene riktig. Om du ikke fikk bestått må du vente 2 uker før du kan ta prøven på nytt.

Teoriprøven er gyldig i tre år etter at du har bestått. Det vil si at du må ha klart oppkjøringen innen tre år etter at du bestod teoriprøven for å slippe å måtte ta den på nytt.

Nyttige linker