Øvelseskjøring

Statens Vegvesen anbefaler at man øvelseskjører mye. Denne mengdetreningen gjør deg til en bedre sjåfør, og vil gjøre det mye lettere for deg å klare oppkjøringen.

Før du kan øvelseskjøre er det en del ting som må på plass. Det er også en del ting det er viktig å vite for at du skal få best mulig utbytte av øvelseskjøringen. Dette vil vi se nærmere på her.

Før du kan øvelseskjøre

Om du er under 25 år, eller ikke har førerkort i en annen klasse, må du ta trafikalt grunnkurs før du har lov til å øvelseskjøre, både privat og hos en kjøreskole. Du må være 15 år før du kan ta kurset. Om du tar kurset i 10. klasse på skolen gjelder ikke aldersgrensen.

Du må finne en ledsager som kan være med deg, og veilede deg. Ledsageren skal sitte i passasjersetet og er lovlig sett den som kjører bilen. Ledsageren må ha fyllt 25 år, og vedkommende må ha hatt førerkort sammenhengde i 5 år for å ha lov til å ha ansvar for lærekjøringen din.

Et ekstra speil skal gjøre det mulig også for ledsageren å følge med på trafikken bak. En rød L på hvit bakgrunn montert godt synlig bak på bilen skal gjøre det mulig for andre å se at dere øvelseskjører.

Hvordan man øvelseskjører

Først av alt er det viktig at man begynner forsiktig. Man har kun lov til å kjøre steder der man behersker situasjonen. Det første man gjør er altså ikke å kjøre ut på en motorvei, eller en tett trafikert vei. I stedet finner man et lukket eller avskjermet område med lite trafikk der man har god oversikt. Der begynner man med det helt grunnleggende. Løse bilen, styre den, gire, stanse og rygge.

Når man har kontroll på det mest grunnleggende kan man gå videre til å kjøre på lite trafikkert vei. Der kan man øve på å holde riktig posisjon i veien, hvordan hele man hele tiden holder jevn kurs, og hvordan man svinger i kryss.

Etter hvert begynner man også å kjøre steder der trafikken er høyere. Da er det viktig at man tar seg god tid og ser godt rundt seg.

Det er også viktig at den som kjører og ledsageren hele tiden har gode samtaler om kjøringen. Man bør hele tiden forteller hva som gjøres riktig, hva som gjøres feil, og man bør diskutere de forskjellige situasjonene man kommer opp i.

Nyttige linker